Stöd Sepsisfonden

Utskrivning efter vård för sepsis

Skriften Livet efter sepsis är framtagen i samarbete med det nya nationella Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis.

Utskrivning efter vård för sepsis – Här kan du ladda ner patientinformation till dig som vårdats för sepsis.

Fördjupad information – för dig som vårdats inom intensivvården (IVA) har vi även tagit fram en lite djupare informationsskrift som kan ge ökad kunskap om sepsis, det du varit med om och hur livet efter sepsis kan se ut.