Utskrivning efter vård för sepsis

Skriften Utskrivning efter vård av sepsis är framtagen i samarbete med det nationella Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis.

Utskrivning efter vård för sepsis – Här kan du ladda ner patientinformation till dig som vårdats för sepsis.

Fördjupad information – Vi har även tagit fram en lite djupare informationsskrift, Livet efter sepsis, som kan ge ökad kunskap om sepsis, det du varit med om och hur livet efter sepsis kan se ut.