Utskrivning efter vård för sepsis

Skriften Utskrivning efter vård av sepsis är framtagen i samarbete med det nationella Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis.

Utskrivning efter vård av sepsis (fyrsidig folder) är anpassad så att du kan göra en dubbelsidig utskrift i en vanlig skrivare på A4-ark, vik sedan arket på mitten till en folder. Vissa skrivare vänder andra sidan om man trycker dubbelsidigt, därför finns två olika pdf:er, använd den som passar din skrivare.

Utskrivning efter vård av sepsis – med sidorna i följd

Utskrivning efter vård av sepsis – med spegelvänd andra sida

Fördjupad information

Livet efter sepsis – Vi har även tagit fram en lite djupare informationsskrift, Livet efter sepsis, som kan ge ökad kunskap om sepsis, det du varit med om och hur livet efter sepsis kan se ut.

För dubbelsidig utskrift av Livet efter sepsis använd denna version.