Varannan svensk vet vad sepsis är

kännedomen sepsis

För fjärde gången sedan 2015 har vi nu i maj 2021 mätt hur allmänhetens kännedomen kring sepsis ser ut. Idag vet 49% av svenskarna vad sepsis är. Intressant att notera är att kännedomen bland kvinnor ökat från 51% 2019 till 59% 2021, medan kännedomen bland män ligger kvar på 35%, vilket är samma nivå som 2019.

I mars 2015, före vi lanserade Sepsisfonden, lät vi göra en kännedomsundersökning tillsammans med opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Då kände så få som 21% till vad sepsis är. I maj 2017 lät vi göra om samma undersökning och då hade kännedomen ökat till 30%. Två år senare 2019, hade kännedomen ökat till 43%. Det var en signifikant ökning, men fortfarande var det tydligt att det fanns mycket arbete kvar att göra. Nu, två år senare, har vi gjort om undersökningen och kan konstatera att det går sakta men säkert på rätt håll, 49% av svenska folket vet nu vad sepsis är. Och vi är övertygade om att Sepsisfondens ihärdiga arbete med att öka kunskapen och kännedomen runt sepsis hos allmänheten har haft mycket att göra med denna positiva utveckling.

– Givetvis är detta fortfarande en alltför låg nivå, men det visar ändå på en positiv trend. Vi har de senaste två åren arbetat hårt för att på olika sätt öka kunskapen hos allmänheten, och det här ger oss en signal om att vårt arbete har haft effekt. Samtidigt visar undersökningen också på att det tar tid att ändra något i folks medvetande, säger Ulrika Knutsson, kommunikationsansvarig för Sepsisfonden.

Det är fortfarande så att svenskarna har relativt god kännedom om våra folksjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes, stroke, bröstcancer och prostatacancer, men samtidigt kan vi se en trend som visar att för varje undersökning vi har gjort har allmänhetens kännedom om andra folksjukdomar stadigt sjunkit från nivåer runt 87-95% 2015, till mellan 82-91% 2021. I det perspektivet är det extra intressant att notera att kännedomen fortsätter att öka för varje undersökning kring sepsis, men att det samtidigt tar tid att vända skutan. Men vårt arbete fortsätter, vi vet att ökad kännedom och kunskap om sepsis är en viktigt faktor för att minska dödligheten.

– När det gäller sepsis är snabb diagnos och snabb korrekt vård viktig. Att kunskapen om sepsis är låg kan bidra till att många människor som drabbas kommer under vård alldeles för sent. Att öka kännedomen är en mycket viktig faktor i kampen mot sepsis, säger Adam Linder, infektionsläkare i Lund och ordförande för Sepsisfonden.

Stor skillnad på kvinnor och män

Fortsatt är det fler kvinnor än män som känner till sepsis, så har det varit sedan vi startade våra undersökningar 2015. Men faktum är att skillnaden har ökat markant. 2019 kände 51% av kvinnorna till sepsis, medan endast 35% av männen visste vad sepsis var. Nu har kvinnors kännedom ökat till 59% medan männens kännedom ligger oförändrat kvar på 35% sedan 2019.

Ta del av kännedomsundersökningen från YouGov