World Sepsis Congress 2021

WSC 2021 -

Den 21-22 april kommer Global Sepsis Alliance att anordna World Sepsis Congress 2021, under titeln “Advancing Prevention, Survival, and Survivorship of Sepsis and COVID-19”.

Under två dagar, i 15 olika sessioner, kommer över 90 talare från mer än 30 länder att hålla relevanta och intressanta föredrag om alla tänkbara aspekter på ämnet sepsis, från effekterna av politiska beslut, vilken roll artificiell intelligen och big data har, patientsäkerhet och långvariga komplikationer från sepsis till nya diagnosmetoder, den senaste forskningen och mycket mer. Kongressen kommer att äga rum helt online och det är gratis att delta, så har du bara en internetuppkoppling kan du vara med.

För mer information om program, föredragshållare, tidszoner och för att registrera dig gratis, besök worldsepsiscongress.org.