Sepsis hos barn

sepsis hos barn

Sepsis er mindre vanlig hos barn enn hos voksne. Det er mest vanlig at nyfødte som er født veldig tidlig får sepsis. Sepsis har blitt mindre vanlig hos barn ettersom de fleste er vaksinert mot Heamophilus influenzae type b (Hib) og pneumokokker gjennom det generelle vaksinasjonsprogrammet for barn.

Hos barn kan sepsis forekomme for eksempel i forbindelse med en hjernehinnebetennelse, også kalt meningitt. Men det kan også oppstå som et resultat av andre typer infeksjoner. For eksempel, hvis barnet ditt har hatt vannkopper og samtidig har blitt smittet med streptokokker, kan bakterier komme seg inn i kroppen via sårene som er forårsaket på huden. Dermed er det ikke vannkopperinfeksjonen i seg selv som forårsaker sepsis, men det er følsomheten for en annen bakteriell infeksjon.

Her er tegn og symptomer som kan indikere sepsis og/eller meningitt hos barn:

 • Du opplever at barnet ditt er veldig sykt og påvirket.
 • Barnet har feber.
 • Barnet er sliten og gir ikke den samme kontakten som det vanligvis gjør.
 • Barnet er sutrende og irritert.
 • Barnet puster raskt og anstrengt.
 • Barnet drikker eller ammer dårlig, eller ikke i det hele tatt.
 • Barnet har lysegrå hudfarge’
 • Barnet har kalde hender og føtter.
 • Barnet har smerter i armer, ben eller mage.
 • Barnet har oppkast eller diare.
 • Barnet har hudblødninger. Det vil si utslett som ikke falmer når det trykkes på.
 • Barnet har hodepine og stiv nakke. Hen kan ha problemer med å bøye hodet fremover. 

Jo flere symptomer og tegn barnet har, desto større er risikoen for sepsis. Noen ganger kan barnet ha sepsis uten feber. 

Feber er alltid et alvorlig tegn hos barn som er yngre enn en måned og kan være alvorlige hos barn mellom en og seks måneder, og det kan noen ganger skyldes sepsis.

Betydelige smerter bør behandles, men behandling av feber gjør ikke barnet friskere. Barnet kan ha sepsis selv om hen blir mer våken på grunn av feber og smertelindringsbehandling. 

Undersøkelse og behandling 

Behandlingen som barn får for sepsis, er den samme som for voksne. Barn som får sepsis blir undersøkt på samme måte som voksne, men noen ganger blir det tatt prøve av ryggmargsvæske hos barn. Ryggmargsvæske kalles også lumbalpunksjon. Dette blir tatt fordi barn kan få sepsis sammen med hjernehinnebetennelse.