Sepsis historie

I tiden ”før antibiotika” var kirurgi den dominerende medisinske disiplinen. På grunn av mangel på kunnskap om hygiene, var sårinfeksjoner i løpet av denne tiden en fryktet og vanlig komplikasjon etter operasjon, og det ble antatt at såkalt sårråte var årsaken.

Selv om begrepet sepsis er nært knyttet til moderne intensivbehandling, er det veldig gammelt. Ordet ”sepsis” ble allerede introdusert av Hippokrates (BC 460-370 f.kr) og betyr forråtnelse på klassisk gresk.

Ibn Sina (979-1037) observerte at blodråte (septikemi) er forbundet med feber. Begrepet ”sepsis” so ble introdusert i antikken, ble brukt til 1800-tallet. Svært lite var kjent om patofysiologi, så legen 

Ignaz Semmelweis

Ignaz Semmelweis (1818-1865)

Hermann Boerhave (1668-1738) fra Leyden mente at sepsis var forårsaket av skadelige stoffer i luften. På begynnelsen av 1800-tallet utviklet kjemikeren Justus von Liebig denne teorien videre ved å hevde at sepsis var forårsaket av oksygen.

Et moderne syn på sepsis ble først utviklet av Ignaz Semmelweis (1818-1865). Semmelweis var gynekolog ved fødeklinikken på Wien General Hospital. En vanlig komplikasjon på den tiden var barnesengfeber som forårsaket høy dødelighet i sepsis blant nyleverte kvinner. Semmelweis avdeling, hadde en spesielt høy dødelighet på hele 18 prosent. På denne klinikken var det vanlig at medisinstudenter, etter å ha obdusert lik, dro direkte til fødeavdelingen og undersøkte kvinnene. Hygieniske tiltak som å vaske hender eller bruke hansker var ikke vanlige. Semmelweis antok at ”små lik som havner i blodårene” var ansvarlig for kvinnenes sykdom. Ved å la studenter og jordmødre vaske hendene med klorert kalkoppløsning før de undersøkte kvinnene, klarte han å redusere dødeligheten til omtrent 2.5%.

Til tross for hans medisinske suksess, lyktes ikke Semmenweis med å håndheve sine hygieniske tiltak. I stedet snakket hans medisinske kollegaer ganske nedsettende om han. Det var først i 1863, 15 år etter oppdagelsene hans, at han publiserte arbeidet sitt: The Ethology and Prophylaxis of Cot Fever. På grunn av hans mislykkede forsøk på å oppnå profesjonell anerkjennelse, ble han til slutt psykisk syk og måtte til slutt 

Louis Pasteur

Louis Pasteur (1822-1895)

henvises til en psykiatrisk klinikk. Det er en skjebnes ironi at han døde der av … sårinfeksjon/sepsis.

Da den franske kjemikeren Louis Pasteur forsket på råte og forråtnelse, oppdaget han at disse prosessene var forårsaket av minimale encellede organismer som han beskrev som bakterier og mikrober. Faktisk antok han allerede at disse mikrober kan forårsake sykdom.

Joseph Lister var kirurg ved Glasgow Royal Infirmary på slutten av 1800-tallet. Da han overtok ledelsen på kirurgisk avdeling, kunne han opplyse at om lag 50 prosent av de amputerte pasientene døde av sepsis. Lister klarte å finne en sammenheng mellom Semmelweis observasjoner og Pasteurs funn og dødsfall i klinikken hans.

Joseph Lister

Joseph Lister (1827-1912)

Ved å bruk nesten moderne metoder undersøkte han effekten av desinfeksjoner med karbolsyre på hud og kirurgiske verktøy, først på dyr og deretter på mennesker. På denne måten klarte Lister å drastisk redusere dødeligheten etter amputasjoner. I motsetning til Semmelweis lyktes Lister å overbevise sine kolleger om viktigheten av antiseptiske metoder. Robert Koch (1843-1910) videreutviklet Listers funn ved å innføre dampsterilisering.

Hermann Lenhartz (1854-1910), medisinsk direktør ved det generelle sykehuset i Eppendorf, lyktes i Tyskland med å presse fram tanken om at ”råte” kan være en bakteriell sykdom. Imidlertid var det hans student Hugu Schottmuller som i 1915 la grunnlaget for en moderne definisjon av sepsis: ”Sepsis oppstår når det dannet seg en kilde i kroppen som bakterier konstant eller periodisk havner i blodet slik at subjektive eller objektive sykdomssymptomer utløses.”

Hugo Schottmüller

Hugo Schottmüller (1867-1936)

Dette formulerte for første gang viktigheten av en smittekilde som en grunnleggende årsak til sepsis. Lennhart sa at legens innsats derfor må fokusere på de frie bakterietoksinene og ikke på bakteriene som ”beveger seg” i blodet. Med dette standpunktet var han lagt forut sin tid.

Disse store medisinske gjennombruddene og økte livskvalitet med mindre sult og overbefolkning hadde stor innvirkning på dødeligheten av smittsomme sykdommer og sepsis.

Til tross for dette ble et stort antall pasienter fortsatt syke og døde av sepsis. Det ble oppdaget at disse pasientene ofte hadde lavt blodtrykk. Denne tilstanden ble kalt septisk sjokk.

I 1918 ble verden rammet av en svært omfattende influensaepidemi, den såkalte spanskesyken. Estimater viser at 500 millioner mennesker ble smittet og 50-100 millioner mennesker (omtrent 4% av verdens befolkning den gang) døde av sepsis forårsaket av bakterielle ”superinfeksjoner”, for eksempel Staphylococcus aureus i kjølevannet av virusinfeksjonen. Dette skjedde i fire forskjellige bølger i årene 1918-20 (Johnson og Mueller 2002). Antall dødsfall av spanskesyken var dermed høyere enn antall dødsfall i både første og andre verdenskrig til sammen. I motsetning til vanlige influensastammer, som hovedsakelig rammer barn og svake eldre, påvirket spanskesyken hovedsakelige friske individer i yrkesaktiv alder. Spanskesyken forårsaket også sterke langsiktige effekter på økonomien til de overlevende, med en nedgang på 25% i kapitalinntekt forventet for dem.

spanska_sjukan

Den spanske influensaen feide over verden fra 1918 til 2018 og anslås å ha kred opptil 100 millioner liv. Her er en sykeleier i amerikanske Camp Funston, Kansas, i 1918. Foto: National Museum of Health and Medicine, AFIP (Washington, D.C.)

At den ble kalt ”spanskesyken” er ikke fordi den stammer fra Spania, men fordi den først ble oppdaget i Spania og dette skyldtes første verdenskrig. Spania, som de nordiske landene, var nøytral i første verdenskrig og hadde derfor ikke de samme sterke behovet for å holde dårlige nyheter borte fra massemediene.

Staphylococcus aureus (SA) nevnt ovenfor et eksempel på en av mange bakteriearter som har plaget menneskeheten siden historiens begynnelse. Faktisk kan et utbrudd av stafylokkhudsykdom ha blitt nevnt i Bibelen. Andre Mosebok, kapitel 9, forteller om den sjette plagen i Egypt, da Moses og Aron

Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Aureus

be befalt av Gud å ta to håndfuller sot fra en ovn og deretter spre asken til himmelen. Både egyptiske menn og storfe hadde utviklet permanente utvekster, såkalt shhin, et begrep som kan oversettes som ”kokende byller” som var en hudinfeksjon som var ekstremt vanskelig å helbrede. Sir Alexander Ogston, en skotsk kirurg og tidlig talsmann for antiseptisk behandling, beskrev først en bakteriell organisme i 1881, som årsaken til ”akutte vorter”. Han kalte organismen ”Staphylococcus pyogenes aureus”, basert på mikroskopisk morfologi, purulent natur og tendens til å danne gule kolonier på kulturplater. I 1914, i tiden ”før antibiotika”, var dødeligheten for pasienter behandlet for Staphylococcus aureus speticemia så høy som 82 prosent.

Først med introduksjon av antibiotika etter andre verdenskrig kunne dødeligheten ved sepsis reduseres ytterligere. Med begynnelsen av medisinske fremskritt begynte også intensivbehandling å utvikle seg. Sepsispasientene ville bli en betydelig gruppe på intensivavdelingene.

Roger C. Bone

Roger C. Bone (1941-1997)

I 1967 beskrev Ashbough og hans medarbeidere en alvorlig lungesykdom, hvor pasientene led av alvorlig kortpustethet og lungesvikt. Det ble kalt Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) – en ofte dødelig komplikasjon. De ble raskt klart at spesielt pasienter med sepsis ofte led av denne komplikasjonen. Det ble også oppdaget at utbruddet av ARDS er et resultat av en inflammatorisk reaksjon som aktiveres av kroppes egne stoffer. På 80-tallet ble det oppdaget at den inflammatoriske reaksjonen ikke bare var i lungene, men i hele kroppen. Det ble klart at sepsis ikke bare skyldes en infeksjon, men kroppes egne reaksjoner på denne infeksjonen.

Dette ble beskrevet i 1989 av den amerikanske intensivlegen Roger C. Bone gjennom definisjonen av sepsis som fortsatt gjelder i dag. ”sepsis er definert som en invasjon av mikroorganismer og / eller deres toksiner i blodet sammen med organismens respons på denne invasjonen.”