Lär dig känna igen sepsis

När du drabbas av sepsis finns det en rad symptom som du kan vara vaksam på. Det som kan vara svårt är att symptomen tidigt i förloppet kan vara diffusa och likna andra tillstånd.

Var och en för sig behöver dessa symptom inte innebära ett allvarligt tillstånd, men en tumregel är att om du uppvisar två eller fler av dessa symptom så bör du uppsöka vård. Är du osäker, ring 1177 och rådfråga med sjukvårdsrådgivningen. När du tar kontakt med vården:

Fråga: Kan det vara sepsis?

Symptom att vara vaksam på

  • Förvirring och sluddrande tal
  • Ansträngd andning
  • Snabb puls (utan anledning)
  • Skakfrossa och feber
  • Svår smärta och muskelsvaghet
  • Diarré och kräkningar
  • Fläckar på huden
  • Lågt blodtryck
  • Låg urinproduktion