Axel Lyons minnesstipendium

Den 30 november 2019 avled Axel Lyon endast 17 år gammal efter att ha drabbats av meningokock sepsis. Axels familj valde att be de som ville visa sin omtanke i samband med Axels bortgång och begravning att sätta in ett bidrag till Sepsisfonden. Vi fick in otroliga 120 000 kronor i bidrag från alla dem i deras närhet som sörjde Axel.

Sepsisfonden beslutade tillsammans med familjen att instifta ett stipendium till minne av Axel. 15 000 kronor delas årligen ut till någon som på ett eller annat sätt drabbats av sepsis. Axels allt för tidiga död vittnar om att sepsis drabbar inte bara den som blir sjuk. Sepsis påverkar i allra högsta grad även de som finns i den drabbades närhet.

Stipendiet delas ut till någon som drabbats av sepsis, och där sjukdomen på olika sätt förändrat vardagen för den drabbade och/eller dennes anhöriga. Bidraget kan användas till valfritt ändamål. Kanske vill du göra en resa tillsammans med din familj eller några vänner, eller investera i något till hemmet som kan göra din vardag lättare. Den som ansöker bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

Axel minnesstipendium tar emot ansökningar under oktober månad varje år och Sepsisfonden väljer sedan i samråd med Axels familj ut en stipendiat som kommer att tillkännages på Axels dödsdag den 30 november.

Bidrag till Axels minnesstipendium

Om du vill sätta in ett bidrag till minne av Axel betalar du in på vårt vanliga bankgiro 900-5265, eller swishar på 900 5265, och skriver “Axel Lyons minnesstipendium” i meddelandet, så hamnar ditt bidrag i Axels minnsefond.

Ansökan

Ansökan för 2021 är nu öppen. Ansökan kan skickas in av myndig person som antingen själv har drabbats av sepsis, eller av en anhörig. För att ansöka till Axel Lyons stipendium skickar du/ni in ett personligt brev till info@sepsisfonden.se där du/ni berättar din/er historia och beskriv kort varför du tycker att just du/ni ska tilldelas stipendiet.
Nästa ansökningsperiod infaller 2022-10-02 till 2022-10-30.

Stipendiater

2021 års stipendium tilldelades Robin Svedenborn. Läs Robins historia här.

2020 års stipendium tilldelades Lina Plantin. Läs Linas historia här.

Skänk pengar till Axel Lyons minnesfond