Stöd Sepsisfonden

Huvudpartner

Kroka arm med oss i kampen mot sepsis! Som huvudpartner hjälper du oss att fortsätta sprida kunskap och kännedom om sepsis, och stödja svensk sepsisforskning. Partnerskapet är ett långsiktigt premiumsamarbete, där ditt företag går in med minst 150 000 kronor/året.

Varför ska vi samarbeta med Sepsisfonden?

Sepsisfonden har sedan 2015 varit med och skapat helt nya förutsättningar för att bekämpa sepsis i Sverige. Genom vårt enträgna arbete med att öka kännedomen och kunskapen runt sepsis hos allmänheten, inom vården och bland våra beslutsfattare, har vi fått igång en ny rörelse i kampen mot sepsis i Sverige. 2015 låg kännedomen på 21%, idag vet varannan svensk vad sepsis är. Under 2021 införs ett nytt personcentrerat och standardiserat vårdförlopp för sepsis på samtliga akutsjukhus i Sverige, Sepsisfondens arbete har starkt bidragit i den process som lett fram till beslutet att införa ett standardiserat vårdprogram. 2020 tilldelades Sepsisfonden Global Sepsis Awards, ett internationellt erkännande för våra insatser att öka kännedomen och kunskapen om sepsis i Sverige.

Vad ingår?

Vi skräddarsyr varje enskilt avtal. Detta ingår alltid:

 • Ert varumärke associeras med Sepsisfonden, och ni får använda vårt varumärke och specialdesignade banners i era egna plattformar och kommunikation
 • Ni får möjlighet att delta på alla våra events, och synas med ert eget varumärke i samband med dessa
 • Vi kommunicerar vårt partnerskap på vår hemsida och i våra sociala media kanaler
 • Ni får tillgång till oss för föredrag på eget event minst en gång om året

Varför ska man bli Huvudpartner?

 • Synliggör era värderingar och förstärker därmed ert eget varumärke
 • Ger tydligt kvitto på ert samhällsengagemang och bidrar till livsviktig sepsisforskning och spridning av kunskap och kännedom i samhället kring sepsis
 • Skapar engagemang hos kunder, leverantörer och medarbetare och ökar er attraktionskraft som arbetsgivare
 • Bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Ett hållbart partnerskap

Hållbara affärer handlar om att utifrån omvärldsfaktorer och risker skapa förutsättningar för en positiv utveckling, genom exempelvis nya idéer, lösningar och innovationer, som ger värde utifrån de tre hållbarhetsperspektiven till förmån för planeten och kommande generationer.

Om ert företag blir huvudpartner på minst 1 miljon kr/år ingår att vi hjälper er att koppla vårt samarbete till de globala hållbarhetsmålen, ett material ni sedan kan använda i er egen kommunikation och hållbarhetsrapportering. Så här går det till:

 • Primärt kartlägger vi de globala målen som är aktuella för ert företag
 • Därefter analyserar, formulerar och skräddarsyr vi ert hållbarhetskoncept kopplat till de globala målen, med utgångspunkt i vårt partnerskap
 • Arbetet resulterar i ett material som ni sedan kan använda fritt i er egen kommunikation och hållbarhetsrapportering, på er hemsida, i sociala medier och andra kanaler

Denna tjänst kan vi även bidra med vid lägre donationer, till en extra kostnad.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Knutsson, så berättar hon mer om hur du blir Huvudpartner.