En introduktion till vårdförloppet

Den 9 september anordnade Region Stockholm ett webinarium där de gick igenom det nya ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis”. Här kan du se de föredrag som hölls under denna presentation.

Presentation av vårdförloppet

Erfarenheter av att drabbas av sepsis

Erfarenheter från införandet av sepsislarm i Region Skåne

Hälsoekonomisk analys av vårdförlopp Sepsis