Förbättrad livskvalitet för sepsisöverlevare

läkare

I en studie från USA, som publicerades 2019, har Hallie C. Prescott och Deena K. Costa från Univeristy of Michigan satt fokus på de seneffekter som sepsis orsakar och lyft åtgärder som skulle kunna förbättra livskvaliteten för de många som drabbas.

Antalet som överlever sepsis på kort sikt har ökat dramatiskt de senaste åren. På grund av detta finns det en växande grupp sepsisöverlevare. Många av de som överlever det akuta stadiet av sepsis upplever negativa långtidseffekter trots att antalet överlevare har ökat. Mer specifikt drabbas många av överlevarna av svaghet, kognitiva nedsättningar, återinläggning på sjukhus och död relaterad till sepsis – efter att ha överlevt det akuta stadiet. För att förbättra resultaten på lång sikt bör sjukhusvården satsa på tidig effektiv behandling av sepsis och på att minimera risken för delirium, smärta och orörlighet samt förbereda patienten för utskrivning, visar studien. Efter utskrivning borde den medicinska behandlingen vara fokuserad på att hantera nya nedsättningar och förhindra medicinsk försämring genom att erbjuda uppföljning och kontakt under en längre period för återhämtning.

Studien visar resultat från USA, det kan vara bra att tänka på när man läser artikeln. Mycket är appliceringsbart på svenska förhållanden, medan annat kan skilja sig något åt. Den generella folkhälsan i befolkningen kan t ex göra att viss statistik från studien inte helt kan jämföras med svenska förhållanden. Vi skulle vara mycket betjänta av att få fram svensk data kring ämnet och vi kan bara understryka hur viktigt det är att vi även i Sverige satsar forskningsmedel och sjukvårdsskattepengar för att få en bättre bild av de långsiktiga konsekvenserna av sepsis.

För att alla som är intresserade av att ta del av denna studie i sin helhet ska kunna göra det på ett enkelt sätt har vi låtit översätta den till svenska (tack till översättare Lotta Larsson). Här kan du läsa hela den vetenskapliga artikeln på svenska. Figurerna i artikeln finns dock inte med i översättningen, utan de får man titta på i originalartikeln.

Här kan du läsa den engelska originalversionen av artikeln Improving Long-term Outcomes after Sepsis.