Högskolestudenter skrev ex-jobb om livet efter sepsis

ellinor och sandra skövde

De nyexaminerade sjuksköterskorna Elinor Svärdh och Sandra Persson har skrivit sitt examensarbete på Högskolan i Skövde, om hur personer som drabbats av sepsis upplever att sjukdomen påverkat och förändrat deras liv.

Innan Sandra började läsa sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde arbetade hon som undersköterska på IVA, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Elinor jobbade under utbildningen på akutmottagningen i Lidköping. Det var där de först kom i kontakt med patienter som drabbats av sepsis eller septisk chock och började fundera på hur eftervården såg ut för den här patientgruppen.

– Vad hände med de här personerna när de var tillräckligt bra för att gå hem? De kunde ha genomgått ett trauma och kom hem till en helt förändrad vardag. Ingen av oss hade erfarenhet av hur det gick för den här patientgruppen och vi ville få veta deras historia, säger de och förklarar att de därför valde att skriva sitt examensarbete om det under sin sista termin på Sjuksköterskeprogrammet.

Tillbaka till ett annat liv

Det var livet efter sepsis som Elinor och Sandra ville undersöka närmare genom sitt examensarbete Hur påverkas livet efter sepsis eller septisk chock?. 2017 startade vi i Sepsisfonden tillsammans med några sepsis-drabbade en Facebookgrupp som heter Sepsisforum, som riktar sig till sepsis-drabbade och deras anhöriga. Genom Sepsisforum fick Elinor och Sandra kontakt med personer som överlevt sepsis eller septisk chock. Personerna fick beskriva hur deras liv ändrades efter sjukdomen. Det står klart att för många drabbade påverkas aktiviteterna i det dagliga livet.

– Att sepsis eller septisk chock kan leda till livsstilsförändringar på grund av de komplikationer som kan uppstå, väntade vi oss självklart. Det som förvånade oss var den obeskrivliga trötthet och den psykiska påfrestning som så många av dem beskrev. Det gav en helt annan inblick i hur det påverkade både individen och de anhöriga.

Stöd efter sjukdomen

I sitt examensarbete konstaterar Elinor och Sandra att personer som överlevt sjukdomen kan få livslånga komplikationer både fysiskt och psykiskt. Deltagarna i studien efterfrågar mer information, råd och stöd. De två sjuksköterskorna som nu båda arbetar på Skaraborgs sjukhus Lidköping och Skövde igen, menar att eftervården för sepsis behöver utvecklas för att bättre kunna hjälpa de drabbade. De ser att det i stor utsträckning saknas riktlinjer för hur personerna ska får stöd och tas om hand efter utskrivning från sjukhuset. Genom sitt examensarbete hoppas Elinor och Sandra sätta fokus på patienters behov av stöd, vård och råd tiden efter sepsis eller septisk chock.

Läs hela arbete Hur påverkas livet efter sepsis eller septisk chock?

Källa: Högskolan i Skövde

Beställ broschyren om sepsis

I vår broschyr ”Lär dig mer om sepsis” kan du som drabbats av sepsis, antingen själv eller som anhörig, läsa mer om livet efter sepsis, och vilka komplikationer som du kan råka ut för. Det kan vara ett stöd i din rehabilitering. Beställ gärna ett exemplar, eller ladda ner den digitalt.