Sepsis diskuterades på seminarium i Riksdagen

lunchseminarium riksdagen

Den 15 maj bjöd vi in till ett lunchseminarium kring sepsis på Riksdagshuset. Sepsisfonden arrangerade seminariet i samarbete med riksdagsledamot Lina Nordquist (L). Målet var att lyfta upp sepsis på den politiska agendan.

I publiken fanns en blandning av riksdagsledamöter, utomstående intressenter, sepsis-drabbade och anhöriga. Under rubriken Sepsis – den okända folksjukdomen lyfte docent och överläkare Adam Linder och Ulrika Knutsson från Sepsisfonden vikten av att öka kännedomen kring sepsis, stärka kunskapsnivån inom vården och skapa säkrare sepsis-vård samt att tillföra medel till forskningen runt sepsis. Sepsisdrabbade Shahrzad Kiavash, som tävlade för Sverige i triathlon i Paralymics 2016, var på plats och berättade sin gripande historia.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion kring utmaningarna runt sepsis, vilken bland annat tog sin utgångspunkt i det ökande hotet från antibiotikaresistensen, som är ett hot även mot sepsisvården. I panelen deltog Adam Linder, Shahrzad Kiavash, Lina Nordquist och Otto Cars, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala och initiativtagare till Strama och ReAct, två organisationer som driver frågor kring antibiotikaresistens. Diskussionen mynnade bland annat ut i ett politiskt utspel från Lina Nordquist:

– När antibiotika inte längre biter på bakterier är inte minst risken för livshotande sepsis uppenbar, säger Lina Nordquist (L). Det är tydligt att vi måste intensifiera kampen mot motståndskraftiga bakterier. Jag kommer att bilda ett tvärpolitiskt nätverk mot antibiotikaresistens tillsammans med kollegor från de olika riksdagspartierna, för mer kunskap och fler kloka beslut. Än så länge kan infektioner botas, tidigt födda barn räddas, transplantationer säkras och cancerpatienter få trygg vård. Det måste förbli så.

– Det är hög tid att vi får upp sepsis på den politiska agendan. Vi hoppas att dagens seminarium kan bli startskottet på en ökad medvetenhet kring sepsis, säger Adam Linder, ordförande i Sepsisfonden.