Donera

NyheterRehabilitering

Lyckad dag på Nya Karolinska

Den 15 september anordnade Sepsisfonden tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset ett World Sepsis Day event på Nya Karolinska i Solna. Allmänhet, vårdpersonal och hälsopolitiker bjöds in att delta, och det blev både bredd och höjd på eftermiddagens föredrag och diskussioner. Sveriges sjuksvårdminister Acko Ankarberg Johansson inledde dagen, vilket hon gjorde påläst och med stor förståelse för […]

Lisa Mellhammar och Mikos Lipcsey

Två svenska studier om långtidseffekterna efter sepsis får bidrag från Sepsisfonden

Det här är ett område som länge har varit i det närmaste outforskat, trots att hundratusentals svenskar lever med komplikationer efter sepsis. Nu väljer Sepsisfonden att stödja två forskningsstudier som ska studera långtidseffekterna efter sepsis. I en av studierna är det barn som står i fokus, något som gör den världsunik. Det finns mycket få […]

En introduktion till vårdförloppet

Den 9 september anordnade Region Stockholm ett webinarium där de gick igenom det nya ”Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis”. Här kan du se de föredrag som hölls under denna presentation. Presentation av vårdförloppet Erfarenheter av att drabbas av sepsis Erfarenheter från införandet av sepsislarm i Region Skåne Hälsoekonomisk analys av vårdförlopp Sepsis

företag forskning sepsis

Sepsisfonden utlyser forskningsbidrag på en kvarts miljon kronor

Efter sex år av intensivt kännedomsarbete är vi stolta över att nu även för första gången kunna ge tillbaka till forskningen. Den 20 september öppnade vi för ansökningar, totalt ska 250 000 kronor fördelas på kvalitativa forskningsprojekt inom sepsisområdet. Sepsisfondens utlysning 2021 gäller forskningsprojekt som har ett tydligt sepsis-fokus med syfte att förbättra diagnostik, behandling […]

akuten sepsis

Sepsis blir godkänt som vårdförlopp

Redan sommaren 2019 togs beslut att sepsis skulle få ett standardiserat vårdförlopp. Arbetet har dragit ut en del på tiden, på grund av pandemin, men nu kan vi glädjande nog berätta att det slutgiltiga beslutet är taget, och Personcentrerat och sammanhåller vårdförlopp Sepsis kan därmed börja användas på svenska sjukhus. De övergripande målen med vårdförloppet […]

global sepsis awards 2020

Sepsisfonden tilldelas Global Sepsis Awards

Redan i höstas fick vi besked om att Sepsisfonden vunnit Global Sepsis Awards 2020. Men på grund av pågående pandemi anordnades först den 11 maj en virtuell prisceremoni där Sepsisfondens grundare Ulrika Knutsson och Adam Linder var med och mottog priset. Detta är en verklig fjäder i hatten för oss och ett viktigt internationellt erkännande […]

ulrica timborn

Nu stärker vi vårt fundraising-arbete mot företag

Vi är mycket glada att kunna berätta om ett nytt spännande samarbete. Vi välkomnar varmt Ulrica Timborn från CSRECO till oss i Sepsisfonden. Ulrica har anlitats med uppgift att stärka Sepsisfondens fundraising-arbete mot företag. Ulrica har en bakgrund från både näringslivet, civilsamhället och som egen företagare, vilket har gett henne möjlighet att bygga upp en […]

ellinor och sandra skövde

Högskolestudenter skrev ex-jobb om livet efter sepsis

De nyexaminerade sjuksköterskorna Elinor Svärdh och Sandra Persson har skrivit sitt examensarbete på Högskolan i Skövde, om hur personer som drabbats av sepsis upplever att sjukdomen påverkat och förändrat deras liv. Innan Sandra började läsa sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde arbetade hon som undersköterska på IVA, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Elinor jobbade under utbildningen […]

läkare

Förbättrad livskvalitet för sepsisöverlevare

I en studie från USA, som publicerades 2019, har Hallie C. Prescott och Deena K. Costa från Univeristy of Michigan satt fokus på de seneffekter som sepsis orsakar och lyft åtgärder som skulle kunna förbättra livskvaliteten för de många som drabbas. Antalet som överlever sepsis på kort sikt har ökat dramatiskt de senaste åren. På […]

Ambulans

Läsvärd artikel i Svenska Dagbladet

Journalisten Henrik Ennart har i Svenska Dagbladet skrivit en artikel som på ett mycket bra sätt beskriver sepsis och kopplingen till Covid-19. Vi brukar oftast välja att bara dela den typen av artiklar i våra sociala media-kanaler, men här gör vi ett undantag. Vi hade inte kunnat sammanfatta läget bättre själva. Läs artikeln här.